Standardprodukter

Våra standardprodukter är följande:

 

Dunkar 3; 4; 5 liter UN godkännande

Flaskor 1000ml HDPE och PET. Desinfektion UN godkännande
Flaskor 750ml
Flaskor 500ml
Flaskor 600ml Handsprit
Flaskor 250ml
Flaskor 100ml

 

Minimiorder volym ex 25 000st.