Hållbarhet, miljö, kvalitet & hygien

Hållbarhet

 

Kulleborn Gruppens värderingar och engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande har och kommer alltid att ha en hög prioritering, främjas och genomföras i policys, uppföljningar, beslut och handlingar. Det innebär en ständig strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättrande åtgärder och socialt ansvar.

 

Vi är sedan flera år medlemmar av Nordisk Bioplastförening och innehar en styrelsepost i föreningen.

 

Hållbarhetspolicy »

Code of Conduct »

 

 

Miljö

 

Vår verksamhet medför liten påverkan på den yttre och inre miljön. Det förekommer inga utsläpp till luft eller vatten och allt spill tas till vara.

 

Efter användning tas förpackningarna om hand av Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB eller av något liknande system i våra grannländer. Vi är anslutna till fti förpacknings & tidnings insamlingen.

 

Kvalitet

 

Vi strävar efter att vid varje tillfälle prestera rätt kvalitet. För att klara det kunderna förväntar sig ska vi arbeta med rätt saker och ge bra förutsättningar till varandra och våra leverantörer.

 

Vi har sammanfattat vår grundinställning gällande miljö och kvalitet i en policy:

 

Vår Kvalitets- och miljöpolicy

 

Hygien

 

Vi har sedan över 20 år jobbat hårt med hygienfrågor i vår produktion och i hanteringen av färdiga produkter. Vi jobbar i enlighet med standarden BRC/IOP och vi är tredjeparts godkända av berörda kunder.

 

Vi är även medlemmar av SEDEX.

 

Certifikat och godkännanden

 

Vi är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Vi har Normpackcertifikat för våra förpackningar av HDPE, PET, PP och våra Biomaterial. Dessa kan översändas på begäran.

Vi har flaskor och dunkar typgodkända för transport av farligt gods  (UN-godkända).

 

Vi är även medlemmar av SEDEX.