Miljö, kvalitet & hygien

Miljö

Vår verksamhet medför liten påverkan på den yttre och inre miljön. Det förekommer inga utsläpp till luft eller vatten och allt spill tas till vara.
Efter användning tas förpackningarna om hand av Tidnings- och förpackningsinsamlingen eller av något liknande system i våra grannländer.

Vi har utvecklat ett verktyg för att beräkna mängden klimatgaser som våra förpackningar orsakar. Resultatet presenteras som koldioxidekvivalenter och täcker hela kedjan från tillverkning av plastråvara till leverans hos våra kunder.


Vår miljöpolicy
Miljödeklaration för flaskor, burkar och tuber av HDPE
Miljödeklaration för flaskor och burkar av PET

Kvalitet

Vi strävar efter att vid varje tillfälle prestera rätt kvalitet. För att klara det kunderna förväntar sig ska vi arbeta med rätt saker och ge bra förutsättningar till varandra och våra leverantörer.
Vi har sammanfattat vår grundinställning i en kvalitetspolicy:

Vår kvalitetspolicy

Hygien

Vi har jobbat hårt med hygienfrågor i vår produktion och i hanteringen av färdiga produkter. Vi jobbar i enlighet med standarden BRC/IOP och de kunder som har reviderat vårt system har godkänt det

Certifikat och godkännanden

Vi har Normpackcertifikat för våra förpackningar av HDPE och PET. Dessa kan översändas på begäran.
I tillägg är några flaskor typgodkända för transport av farligt gods (UN-godkända).